Main menu

Start aanleg 40.000 meter glasvezel in gemeente Buren

BUREN – Razendsnelle en betrouwbare digitale verbindingen. Dat is waar ruim tweehonderd ondernemers op de vier bedrijventerreinen in Buren op korte termijn over kunnen beschikken. Op maandag 16 december is namelijk het officiële startsein gegeven voor de aanleg van een open glasvezelinfrastructuur. Glasnet Buren laat in nauwe samenwerking met vele partijen deze glasvezelinfrastructuur aanleggen.

Binnen 1,5 jaar tijd komt op de 4 bedrijventerreinen ’t Hulster, Beusichem, De Hofstede en Doejenburg een open eigen glasvezelnetwerk. Ondernemers ondervinden nu namelijk problemen door beperkte aanwezigheid en capaciteit van digitale verbindingen: gebrek aan beschikbaarheid van nieuwe diensten, belemmeringen in de bedrijfsvoering, lange wachttijden, lastige communicatie tussen vestigingen. Daar komt met de aanleg van het ultrasnelle glasvezelnetwerk een einde aan. Ondernemers gaan dan profiteren van voordelig internet en bellen en vele andere nieuwe diensten. Via glasvezel is namelijk ook een breed dienstenaanbod beschikbaar zoals IP-telefonie, online back-up, e-factureren, online boekhouden en beveiliging.

Karl Maier, directeur van Glasnet Buren en tevens voorzitter van het Ondernemers Platform Buren, over de glasvezelaanleg: ,,Door te zorgen voor goede en betaalbare digitale verbindingen verbeteren de mogelijkheden van de bedrijven in Buren. Dit is goed voor de bedrijven maar ook voor de werkgelegenheid en economische groei in de gemeente Buren en omgeving “

Dit project is mogelijk geworden door de inzet en financiering van de provincie Gelderland en de Rabobank West Betuwe. Zij hebben door middel van het verstrekken van leningen, bijgedragen aan de financiering van het project.

Uitvoering
Glasnet Buren heeft samenwerking gezocht met vele partijen: Zo leggen Glasnet Buren en de gemeentelijke samenwerking Culemborg-Geldermalsen-Tiel in combinatie met Liander aan de westelijke kant in Buren en Beusichem infrastructuur aan. Dit traject is nu van start en is in september 2014 in zijn totaliteit gereed.

Door een samenwerking met Oost NV en Bedrijvenpark Medel is het mogelijk om glasvezel-infrastructuur vanuit Tiel naar Maurik en Lienden te realiseren. De uitvoering hiervan start in februari 2014 en loopt tot augustus 2015. De netwerken van de bedrijventerreinen worden gekoppeld op de digitale marktplaats NDIX.

De voorbereidingstijd was lang, want de bedrijventerreinen in de gemeente Buren liggen op grote afstand van beschikbare infrastructuur en de onderlinge afstanden zijn erg groot. De kosten voor aanleg zijn daarmee erg hoog en alleen door samenwerking met bovengenoemde partijen kan het project gerealiseerd worden.

Bron: http://www.stadtiel.nl/lokaal/start_aanleg_40000_meter_glasvezel_in_gemeente_buren_2772001.html